DGI

En standardløsning som DGI kan tilbyde deres foreninger

DGI østjylland og vestjylland havde et ønske om at tilbyde foreninger en ny hjemmeside, som kunne varetage foreningens behov, samt afspejle deres digitale udtryk. DGI konsulenter skal nemt kunne arbejde på hjemmesiden og overdrage arbejdet til den individuelle forening. 

DGI kom derfor til os, da de havde brug for en samarbejdspartner, som kunne udarbejde en simpel løsning, men teknisk stærk løsning. IT Stack udviklede derfor en skabelon i WordPress, som fungerer som en standardmodel for alle DGIs foreninger. Med en agil arbejdsgang kan DGI konsulenter nu kopiere en hjemmesideskablon over til et testmiljø, hvor foreningens hjemmeside nu kan udarbejdes. Når hjemmesiden er færdig kan DGI konsulenten selv ligge det nye site live. Samarbejdet har betydet at DGI konsulenter med relativt lidt undervisning kan tilbyde foreninger en ny hjemmeside, som er teknisk i orden. 

Målsætning

DGI havde en klar målsætning om at tilbyde deres foreninger en løsning, så de kunne oprette deres egen hjemmeside, hvilket skulle gøre processen lettere for foreningerne at etablere deres online tilstedeværelse. Målet var derfor at sikre, at skabelonen blev så brugervenlig som mulig, samt indeholde en professionel visuel præsentation af foreningerne.

Proces

I udviklingsprocessen har vi skabt en tilpasset template i WordPress, der er brugervenlig og opfylder DGIs ønsker. Da arbejdet med at udvikle denne template var færdigt, var næste step at undervise og uddanne DGIs medarbejdere i brugen af denne, sådan at de fremover let kunne anvende den på egen hånd.

Resultat

Resultatet af samarbejdet blev en ny og tilpasset standardskabelon i WordPress, som DGI kan tilbyde foreninger, når de har brug for at oprette deres side. Templaten indebærer et farveskema og en opsætning, der er designet til at matche enhver forenings branding. Hver forening får en skræddersyet løsning, hvilket styrker deres online tilstedeværelse og kommunikationsmuligheder.

Fremtid

IT Stack vil fortsat rådgive og supportere DGI ved behov, samtidig med at vi løbende vil optimere og tilpasse deres løsning. Vi arbejder derfor fortsat tæt sammen med DGI for at sikre, at løsningen tilpasses ved nye opståede behov.

Præsentation af kunden 

DGI er en landsdækkende idrætsorganisation i Danmark, som er dedikeret til at fremme motion og idræt i hele landet. I et tæt samarbejde med lokale idrætsforeninger udvikler de tilbud og aktiviteter, der passer til de individuelle muligheder og behov i lokalsamfundene. DGI har flere end 6600 lokale idrætsforeninger tilknyttet, som udgør over 1,5 millioner tilknyttede medlemmer. DGI arbejder for at dyrke breddeidrætten i hele landet, og har troen på, at glæden ved idræt og foreningslivet er noget, der styrker fællesskabet i Danmark.

IT Stacks arbejde i processen

En brugervenlig template der sikrer foreningernes online tilstedeværelse

I vores proces tog vi udgangspunkt i DGIs ønske om, at skabelonen skulle fungere som en brugervenlig og justerbar template. Vi havde derfor fokus på at skabe en standardiseret skabelon til en hjemmeside, der er simpelt bygget op og let at tilpasse for hver enkelt forening. Dette sikrer, at foreningerne kan præsentere deres logo, aktiviteter og informationer på en personlig og professionel måde, hvilket styrker deres online tilstedeværelse og kommunikationsmuligheder med medlemmer og interessenter.

Designprocessen

I designprocessen var det vigtigt for os at udvikle en template i WordPress, som ikke var for indviklet for DGI eller de kommende foreninger at anvende.
Vi skabte derfor en brugervenlig løsning, der ikke kun var let tilgængelig og anvendelig for DGIs konsulenter, men også for de besøgende, der skulle interagere med hjemmesiden fremadrettet. Målet var altså at sikre en god oplevelse både for dem, der skulle oprette og administrere hjemmesiden, samt for de brugere, der skulle besøge dem. Derudover var det vigtigt at foreningerne havde mulighed for at tilpasse skabelonen, således at den afspejler deres identitet og visuelle branding. Vores hjemmesideskabelon er bygget med globale moduler, som er nemt at arbejde i for både foreningen og DGI’s konsulenter.

Undervisning og uddannelse af DGIs medarbejdere

IT Stack har varetaget opgaven og ført den helt i mål, ved at uddanne og undervise DGIs medarbejdere i vores hjemmesideskabelon. Dette sikrer, at de nu kan anvende og navigere i denne på egen hånd. Dette skaber muligheden for at enkelte foreninger kan få custom tilpasninger samt justeringer af deres hjemmeside direkte igennem DGI. Dette skaber et tættere samarbejde mellem DGI og foreningerne. 

Resultat

En hjemmesideskabelon der sikrer foreningerne og brugerne en god oplevelse

Resultatet af samarbejdet blev en skræddersyet skabelon til en hjemmeside, som DGI kan tilbyde deres foreninger. Designet er super brugervenligt og enkelt, hvilket sikrer både foreningerne og brugerne en god oplevelse. DGIs foreninger kan nu få en hjemmeside, der er skræddersyet til deres specifikke tilbud og behov. Dette sikrer, at foreningerne kan styrke deres online tilstedeværelse og har mulighed for at kommunikere med deres medlemmer og interessenter. DGIs medarbejdere er så godt uddannet i systemet, at de nu selv mestrer anvendelsen og navigationen i denne. 

Lise Sinius Abildgaard
Kommunikationskonsulent hos DGI Østjylland

Vores samarbejde med IT Stack er meget værdifuldt, da vi kan give de frivillige, som står bag en forening, en nem og velfungerende hjemmeside. Når IT Stack er med på sidelinjen, bliver jeg som konsulent hos DGI bedre til at rådgive vores foreninger om hjemmesider. Jeg har lært utrolig meget om WordPress gennem IT Stack.”

Lise

Næste skridt

Det fremtidige samarbejde

IT Stack vil fortsat være en aktiv rådgiver for DGI og fortsætte med at understøtte dem i at levere den bedste løsning til foreningerne. Vi vil fremover optimere og tilpasse den skræddersyede template for at sikre, at den fortsat møder DGIs behov. Igennem vores samarbejde med DGI, vil vi fortsat sørge for at vi leverer værdifulde ressourcer for DGI og deres foreninger i fremtiden.