IT Stack har rådgivere hos SMV:digital

IT Stack Odense

SMV:digital er et virksomhedsprogram, der skal ruste iværksættere og mindre virksomheder med tilskud til digital og grøn omstilling samt e-handel og eksport.

800 mio. kr. er afsat som tilskudsmidler til dansk erhvervsliv som led i EU’s genopretningsplan efter COVID-19. I Danmark står Erhvervshusene for uddelingen af midlerne, hvor virksomheder kan søge tilskud gennem SMV:digital, der har forskellige puljer til projekterne.

SMV:digital er altså en dansk tilskudsordning, der hjælper mindre virksomheder og iværksættere med deres digitale projekter via målrettede tilskudspuljer. Programmet udspringer fra Europakommissionens REACH-EU som økonomisk støtte efter COVID-krisen.

Ansøg om op til 100.000 kr. til din virksomheds digitale vækstrejse

Den 27. september 2021 åbner SMV:digital for en ny pulje på 60 mio. kr., hvor de mest kvalificerede projekter tildeles 100.000 kr. til privat rådgivning om digital omstilling. Den er tiltænkt danske virksomheder, der gerne vil finde frem til den rette digitale løsning, men mangler hjælp til indkøb, implementering, automatisering m.m.

Vores rådgivere kan hjælpe dig med de første spadestik som udformning af selve ansøgningen og kortlægning af udfordringer og muligheder. De er med under hele gennemførelsen af projektet, hvis ansøgningen får tilskud. Vi har godkendte rådgivere koblet til SMV:digital, der har indsigt i udvælgelsesprocessen og ansøgningskravene.

Hvordan kommer din virksomhed med i puljen?

SMV:digital åbner for ansøgninger til denne pulje d. 27. september 2021 kl. 09.00. Efterspørgslen er stor, og de anbefaler at have sin ansøgning klar, når puljen åbner. Programmets midler uddeles nemlig efter først-til-mølle-princippet, så din ansøgning skal være klar til afsending, så snart det kan lade sig gøre.

Virksomheder, der er kvalificerede til tilskuddet på 100.000 kr., skal have indsigt i de udfordringer eller muligheder, som digitaliseringen kan afhjælpe og realisere, men som de ikke selv kan gennemføre uden en privat rådgiver.

IT Stack udtænker nyt webdesign til kunde

Kan din virksomhed ansøge?

» SMV:Digital er en tilskudsordning målrettet små og mellemstore virksomheder «

Der er ingen branche-specifikke restriktioner for ansøgning, men programmet har 3 overordnet krav til de danske virksomheder, der gerne vil søge. Følgende er fra smvdigital.dk:

  • Virksomheder med et dansk CVR-nummer
  • Virksomheder med en omsætning på maksimalt 50 mio. euro eller en balance på maksimum 43 mio. euro (man må gerne overskride maksimum for enten omsætning eller balance, men ikke begge på samme tid)
  • Virksomheder der ikke har modtaget statsstøtte, der overstiger 200.000 euro, svarende til ca. 1,5 mio. kr., i indeværende og de to foregående regnskabsår. (Tilskuddet i SMV:Digital gives i henhold til statsstøttereglerne under Europa Kommissionens de minimis-forordning (EU) Nr. 1407/2013).

Vores rådgivere er godkendt til SMV:digital

Der er ingen tvivl om, at din ansøgning til SMV:digital kræver en stærk tilgang til digitaliseringsprojektet. Du skal have ambitioner om at styrke din virksomheds vækst og konkurrenceevne gennem digital omstilling, og det skal slå igennem i din ansøgning.  

Netop dette er et ekspertområde for vores rådgivere hos IT Stack. De hjælper dig med at udforme og opstille en kvalificeret ansøgning med skarp fokus på virksomhedens akutelle udfordringer og digitale muligheder. Vores rådgivere følger projektet til hus fra ansøgning til gennemførelse, når tilskuddet er gået igennem. 

Vores rådgivere hjælper dig fra start til slut

Tal med os om din ansøgning

Er du interesseret i tilskudsprogrammets mange muligheder? Kontakt vores rådgivere os få afklaret jeres digitaliseringsdrømme.

Få ansøgningen på plads inden 27. september

Da SMV:digital arbejder ud fra først-til-mølle-udvælgelse, er det vigtigt at have din ansøgning klar, når puljerne åbner.

For at komme i betragtning til tilskuddet på 100.000 kr. til privat rådgivning inden for digital omstilling skal din ansøgning være klar den 27. september, hvor puljen åbner kl. 09.00. 

Er du i tvivl om ansøgningsprocessen? Få koblet en rådgiver fra IT Stack på dit projekt, som kan hjælpe fra start til slut. 

Få en rådgiver på fra start