Oversættelse

Where are you from?

Flere lande, flere potentielle kunder

Internationalisering af din virksomhed åbner muligheder for at få kontakt til potentielle kunder i andre lande 🌍 Det gælder alt fra internt materiale og PR meddelelser til online identitet.

Med gennemarbejdet og troværdige oversættelser af dit indhold vil dit brand og din virksomhed fremstå mere professionelt.
Sværhedsgraden af oversættelserne kan variere meget. Du kan læse om, hvordan vi arbejder med de forskellige cases nedenfor 👇

Vores proces

Oversættelse er ikke bare oversættelse. Hver kunde har forskellige platforme og behov, derfor er vores tilgange sjældent ens. Til gengæld er vores udgangspunkt altid det samme. Vores interne proces starter med en kortlægning af potentielle søgeord fra det oprindelige sprog. Herfra indledes en dialog med oversætteren om eventuelle faldgruber og kompleksiteter, som danner ramme for hele oversættelsesprocessen.

Analyse af filer

Søgeordsresearch

Informationsmøde med oversætter

Løbende sparring

Sikker databehandling

En stor del af oversættelse er udvælgelse af relevante søgeord på det nye sprog. Alle vores projekter starter med en søgeordsanalyse, hvorfra hvert søgeord bliver oversat. Herfra igangsættes en vurdering af gennemsnitlige månedlige søgninger på Google for alle potentielle ord. På den måde kan vi få et indblik i, hvilke søgeord der er mest anvendelige på det pågældende sprog. Afslutningsvist gennemgår oversætteren ordene, så betydning og kontekst bevares.

For at sikre det bedste resultat, er løbende sparring mellem os og kunden i højsædet. I større projekter optræder der ofte små kompleksiteter. Det kan være alt fra sprogfejl, sætningsopbygninger eller talesprog i det oprindelige sprog, som kræver forskellige løsninger.

Kompetente oversættere

Et ord kan have mange betydninger og oversættes på flere forskellige måder. Vi sørger altid for, at vores oversættere kun oversætter til deres modersmål. På den måde skabes mening og kontekst bedst på de nye sprog.
Et eksempel fra det daglige arbejde er vores franske oversætter, som bemærker en sætning omkring leveringsform, som ikke eksisterer i det pågældende land. Kunden fik besked herom, og sætningen blev ikke bare oversat en-til-en, men tilpasset.

Udover gode sprogkundskaber er indsigt i kultur og demografi et vigtigt punkt. Det betyder, at alle oversættere kan bidrage med indgående viden og kendskab til sproget. Denne tilgang gør det også nemmere at researche sig frem til mere branchespecifik viden.

Oversættelse af webshop i Dandomain

Har du en webshop hos Dandomain og kunne du tænke dig, at få webshoppen oversat til et andet sprog? Vi har hjulpet mange kunder med oversættelsen.

I samarbejde med BeWise har vi udarbejdet en strømlinet proces. Herfra sikrer vi at alle data bliver håndteret korrekt, hvilket gør det lettere for oversætteren at arbejde. Det er ikke alle data, som skal udtrækkes fra systemet. Nogle moduler skal oversættes direkte i systemet, så vi tilgår administrationsdele fra Dandomainshoppen og laver oversættelsen herfra.

Du vælger formatet

Oversættelsesopgaver kan komme i mange forskellige formater, alt fra Word og CSV filer til direkte oversættelse i systemet. Ofte kan der være mange skjulte elementer, som gør strømlining af processen svær. Vi har gennem mange cases opnået solide erfaringer med at tage projekter fra A til B. Det gælder både mindre opgaver, som oversættelse af et sprog i et Word dokument til håndtering af 8 sprog for en stor webshop.

Sværhedsgraden af oversættelsen varierer ofte. I nogle projekter kræves et indgående kendskab til de tekniske muligheder, eftersom forskellige kodesprog kan være indlejret i oversættelsesteksten. De små ting kan ændre det store billede. Hvis et tegn fjernes eller tilføjes i koden, kan det have store konsekvenser for resultatet. For at forhindre fejl lægger vi stor vægt på et tæt samarbejde med vores oversættere.

I dag findes der utrolig mange platforme, som kan det samme, men opbygning og kodesproget er ofte meget forskelligt. En oversættelsesopgave kan indeholde data, som skal behandles med omtanke. Fra start til slut lægger vi vægt på at behandle data sikkert og undgå beskadigelse af filer.

Online marketing

Online markedsføring kan sætte skub i din forretning. Med professionelle markedsføringskonsulenter i ryggen vil vi kunne udforme en plan for din online markedsføring og samle dine aktiviteter i en overskuelig rapport.

Cases

trivision logo

Trivision

Intern og ekstern oversættelse

Vi har oversat forskellige cases fra Trivision til 8 forskellige sprog. Med korrekte og professionelle oversættelser kan Trivision sende oversættelsen videre til respektive PR bureauer i de pågældende lande. Det har skabt gode resultater og en lean arbejdsgang for begge parter.

Hair247.dk

Et norsk eventyr

Hair247 fik oversat hele sin webshop til norsk. Oversættelsen er blevet udarbejdet ud fra en grundig brancheanalyse. Det har sikret, at Hair247 har indtaget det norske marked på en effektiv og professionel måde.

hair247 logo

Lad os

arbejde sammen

+45 78 70 31 43

pc på bord med tekst på skærmen

Få en uforpligtende snak

Tag en snak med Christian eller Nikolaj, og bliv klogere på hvilke aktiviteter du bør prioritere.